Βλάβες

Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό και την αποκατάσταση βλαβών.

  • Σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών αλλά και ασθενών ρευμάτων.
  • Ηλεκτρολογικούς πίνακες.
  • Τηλεφωνικές γραμμές.
  • Θυροτηλεφώνων.

Καλέστε μας για οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρολογικής βλάβης και θα σας βρούμε λύση.