Θερμοσίφωνο – Ηλιακός

  • Επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε οποιοδήποτε από τα ηλεκτρικά μέρη.
  • Εγκαθιστούμε ή αντικαθιστούμε την ηλεκτρολογική γραμμή.
  • Εάν θέλετε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε χρόνο που εσείς ορίζετε με τοπικό ή εξ’ αποστάσεως χειρισμό καλέστε μας και θα το κάνουμε.